חדשות האתר

 


הקלק כאן ותוכל ליהנות מעדכונים שוטפים ומהטבות שונות

חדש - קבוצת רכישה לביצוע מסחר בבורסה בחו"ל - תנאים אטרקטיביים במיוחד - לפרטים והצטרפות צור קשר

מסלולי מסחר בבורסה בישראל - תנאים אטרקטיביים במיוחד - צור קשר

לקבלת מידע נוסף אודות מערכות מסחר אוטומטי, מסחר בבורסה בארץ ובחול ועוד 0522963563 go4it@017.net.il

למעבר לזירת הפורומים לחץ כאן

 

 

מסחר בבורסה ומס הכנסה

במאמר זה נצייד אותך בכללי זהירות שאותם עליך לנקוט כבר בשלבים הראשונים כאשר אתה מבצע מסחר בבורסה על מנת לא ליפול "בין הכיסאות " מבחינת הגדרתך מול מס הכנסה.

ההבדל בין "סוחר בבורסה " לבין "משקיע בבורסה "

על פי מס הכנסה, פעיל בבורסה שמוגדר " משקיע בבורסה " משלם מס של 25% על רווחי הון ( החל מינואר 2012 )לעומת " סוחר בבורסה " אשר נדרש לשלם מס גבוה בהרבה - 49% (~). הרפורמה במס משנת 2005 הפכה את הבנקים לכלי מידע עיקרי לשלטונות המס, שיגבירו השנה את האכיפה על עסקות בבורסה. החל בשנת המס 2005 קיימת חשיבות רבה להתנהלותך בביצוע השקעותיך בבורסה הישראלית ובבורסות זרות. במקרים מסוימים עלול מס הכנסה לסווג את הפעילות שלך בניירות ערך כפעילות החבה במס מלא, כלומר מס של 49%, לעומת מס שמשלמים משקיעים בבורסה - 25%.

תחילת דבר - מה השתנה בעקבות הרפורמה במיסוי הבורסה.

החל ב-1 בינואר 2003 חלה חובה על חברי הבורסה לניירות ערך, ברוקרים ( בתי ההשקעות השונים ) ובנקים להגיש דוחות לפקידי השומה על פעילותך בניירות הערך אשר מבוצעת באמצעותם. לפני רפורמה זו למס הכנסה לא הייתה נגישות מהירה וקלה למידע. לכן, כדי להגדיר מי נחשב לסוחר ומי נחשב למשקיע היה צריך מס הכנסה להשקיע משאבים רבים כדי לאסוף מידע בדבר פעילותו של אדם כזה או אחר. בעקבות הרפורמה, המידע הפך להיות נגיש.הבנקים וחברי הבורסה אשר הפכו להיות " מנכי המס ", משמשים כאחד הכלים העיקריים להעברת מידע למס הכנסה. הבנק או חברי הבורסה האחרים, מחויבים לנכות מס במקור מרווחים (הבנק וחברי הבורסה האחרים הם "גובים" של מס הכנסה), כך שפקיד השומה יוכל לקבל מידע מהדוחות לגבי אדם שנוכה לו מס בסכומים גבוהים.

מהן אפשרויות הסיווג של יחיד הפועל בשוק ההון ? הדין מאפשר לפקיד השומה לסווג כל אחד מאתנו באחת מהחלופות שלהלן :

1. " משקיע "

2. " סוחר "

3. "מבצע עסקה אקראית בעלת אופי מסחרי " - אינו סוחר. אלא אנו עוסקים באדם שרכש מניה תוך לקיחת סיכון גדול, השקיע סכום כסף גדול וניצל הזדמנות לנסות לעשות " רווח מהיר ".

מדוע לסיווג על ידי מס הכנסה חשיבות גדולה כל כך ?

הסיווג על ידי פקיד השומה הוא משמעותי מאוד ונעוץ בעובדה שקיימים הבדלים בשיעורי המס שבהם יחויב הפועל בשוק ההון: " סוחר " או "מבצע עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי " ימוסו במס הכנסה לפי שיעור המס השולי החל עליהם, כלומר 49%, ואילו " משקיע " (שהיה פטור ממס לפני הרפורמה), ימוסה במס רווחי הון בשיעור של 25%, לפי העניין.

האם הסיווג מופעל באופן מאוזן על ידי פקיד השומה ?

במקרים שבהם יפנה פעיל בשוק ההון לפקיד השומה, כשהוא מצויד בהפסדים שנבעו לו מפעילות בשוק ההון בטענה שאנו עוסקים בהפסד עסקי, סביר להניח כי פקיד השומה יעשה ככל שביכולתו כדי לשכנע אותו כי אין מדובר בהפסד מסוג זה אלא הפסד הון בלבד.סעיף 28(א) עוסק ב"הפסד שהיה לאדם בעסק או במשלח יד", ומכאן אדם שאינו " סוחר " לא יוכל ליהנות מהטבה זו. בפועל, ברוב המקרים פקיד השומה מסווג אדם המבקש את הקיזוז על פי סעיפים אלו כ" משקיע ".

מבחנים של "סוחר" או "משקיע" בניירות ערך הם מבחנים מצטברים והקביעה אינה נעשית על סמך קיום מבחן אחד בלבד. המקור למבחנים אלו נובע בעיקר מהפסיקה הדלה הקיימת בישראל בתחום זה ומחוזר מס הכנסה.לאור החקיקה החדשה, זמינות המידע בידי מס הכנסה ועליות השערים, נראה כי כי שאלה זו תגיע לפתחו של בית המשפט בתיקים לא מעטים בשנים הקרובות.

להלן מבחנים אשר ישמשו את פקיד השומה על מנת לסווג אותך כמשקיע או כסוחר

מבחן ראשון - מבחן התדירות

מאפייני "משקיע":
מספר מועט של עסקאות, כגון 16 עסקאות בחוזים עתידיים ובמטבע חוץ בשנה, כפי שנקבע בעמ"ה 155/97 צבי ברנר נ' פ"ש גוש דן, לא יחשבו כמספר רב של עסקאות. בחוזר מקצועי שפרסמה המחלקה המקצועית באגף מס הכנסה (חוזר מס הכנסה מס' 13/2004 "סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית" מיום 30 ביוני 2004), לא מציינת כמות עסקאות או תדירות נדרשת. ואולם על פי הדוגמה המובאת בחוזר של מס הכנסה, ניתן לראות כי נדרשות פעולות רבות מאוד בתוך תקופה קצרה כדי לשקול לסווג את ההכנסה במישור העסקי. בהלכת מזרחי בית המשפט קבע בהערת אגב, כי 6 עסקאות בניירות ערך בשנה, לא ייחשבו כמספר רב של עסקאות.

מאפייני "סוחר":
מספר גדול של פעולות בניירות ערך, כגון 38 פעולות בניירות ערך בתוך חודש, כפי שנקבע בערעור מס הכנסה (עמ"ה) 35/82 מזרחי נ' פ"ש י-ם ייחשב כסממן עסקי.

מבחן שני - בקיאות ומומחיות

מאפיין "משקיע":
ידע הנרכש באמצעות הטלוויזיה או העיתונות לא ייחשב כמספיק לצורך סיווג המשקיע כסוחר (הלכת ברנר). אדם אשר מסתייע באחר("בקיאות שילוחית ") ייחשב סוחר, כשהסיוע זמין וקיים נוהל עבודה מסודר וקבוע בין המשקיע למייעץ, הרשאות לפעולות עצמיות בחשבון (הלכת ברנר), פגישות סדירות. יש לשים לב כי חוזר מס הכנסה מקל וקובע כי שימוש בברוקר או בנק לא יפגע בסיווג הפעילות.

מאפייני "סוחר":
1. השקעה על ידי אדם בעל יכולת התמצאות עצמאית בשוק ההון היא בעלת סממן עסקי (הלכת מזרחי)
2 . שימוש בבקיאות הזולת, כגון ברוקר או בנק (הלכת מזרחי ).

מבחן שלישי - תקופת אחזקת נייר הערך

מאפיין "משקיע":
ככל שתקופת ההחזקה ארוכה יותר הדבר מהווה סממן למשקיע.

מאפייני "סוחר":
1. עסקות בניירות ערך אשר מתבצעות תוך שלושה ימים ייחשבו כסממן עסקי (על פי הלכת מזרחי ).
2. המשקיע קובע זמנים קצרי טווח לביצוע הפעולות השונות בניירות הערך (על פי הלכת ברנר ).
3. ככל שקצרה התקופה שעברה בין מועד הרכישה למועד המכירה של המניה כך גדל הסממן העסקי של הפעולה (על פי הלכת מזרחי) .

מבחן רבעי - אופן מימון ההשקעה

מאפייני "משקיע":
1. שימוש בהון עצמי לרכישת ניירות ערך.
2. שימוש בחסכונות לרכישת ניירות ערך. בפסק הדין ברנר נקבע כי בעסקת חוזים עתידיים במטבע חוץ, די בביטחונות שמעמיד הלקוח לטובת הבנק לצורך העסקה, כדי שזו תחשב כהון זר.

מאפייני "סוחר":
1. משיכות יתר בחשבון לצורך פעילות בניירות ערך
2. שימוש בהון זר והלוואות לרכישת ניירות ערך.

מבחן חמישי - סוג נייר הערך הנרכש

מאפיין "משקיע":
עסקות במניות, איגרות חוב וקרנות נאמנות בעלות תשואה קבועה וסיכונים מועטים. הקלה - החוזר מדגיש כי ביצוע עסקה עתידית כשלעצמה אינה פעילות עסקית, ולא בכל מקרה תסווג ההכנסה ממנה כהכנסה עסקית.

מאפיין "סוחר":
רכישת ניירות ערך מסוג אופציות לרכישת מניות, חוזים עתידיים, עסקאות על מדדים שונים.

מבחן שישי - היקף ההשקעה

מאפיין "סוחר":
על פי החוזר היקף השקעה גבוה מצביע על סממן עסקי. בהלכת כדורי בית המשפט לא התרשם מהיקף ההשקעה האדיר שבוצע בניירות ערך כדי לראות בכדורי " סוחר ". מבחן מסוכן לשימוש, שכן דווקא אצל משקי הבית היקף ההשקעה גבוה ביחס להכנסות שוטפות.

מבחן שביעי -  אופי העסקה

מאפיין "משקיע":
עסקה שלא בעלת אופי ספקולטיבי. חוזר מס הכנסה מציין " הרצת מניות " כדוגמה לאופי עסקה ספקולטיבית. ואולם החוזר קובע שרכישת אופציית put כהגנה על השקעה במניות היא הונית ועשויה לאפיין פעילות של "משקיע".

מאפיין "סוחר":

פעילות בעלת אופי ספקולטיבי, כלומר קנייה או השקעה בסיטואציות מסוכנות בתקווה לתמורה גבוהה על הון בתוך תקופה קצרה עשויה להעיד על פעילות עסקית.

מבחן שמיני - קיום של מנגנון עסקי

מאפייני "משקיע":
מסחר בניירות ערך ללא עובדים וארגון יש בו כדי להעיד על אופי הפעילות של " משקיע " ולא של " סוחר ". בפרשת מזרחי, נקבע כי מבחן זה אינו בעל משקל מכריע.

מאפייני "סוחר":
1. הסתייעות וניהול צוות עובדים (על פי הלכת ברנר)
2. קיים מערך רישומי ותיעוד מסודר (על פי הלכת ברנר, כדורי)

מבחן תשיעי - ניהול ספרים כדין

מאפיין "משקיע":

אינו מנהל ספרים. מבחן זה קבוע בפסיקה, אך אינו נמנה עם המבחנים הקבועים בחוזר. הפסיקה קבעה כי ניהול ספרים באמצעות דפי בנק אינו ניהול ספרים.

מאפיין "סוחר":
חייב בניהול ספרים כחוק (הלכת כדורי, הלכת ברנר).

מבחן עשירי - מבחן ה"נסיבות"

מאפיין "משקיע":
עסקה פשוטה בידי אדם שאינו מקדיש זמן וכסף רב להשקעה בניירות ערך (ברנר). למבחן זה יש משקל מכריע. הפסיקה רואה בו את
" מבחן העל ". היותה של ההכנסה מניירות ערך הכנסה עסקית תילמד מהנסיבות המיוחדות הכרוכות בעסקה העומדת לבחינה. נסיבות אשר מאפילות בחשיבותן על המבחנים האחרים - עשויות להכריע את הכף. הפסיקה הדלה הקיימת כיום בנושא זה אינה חד משמעית, ואין זה ברור היכן עובר קו הגבול בין "סוחר" לבין "משקיע". בבואנו לבחון אם פלוני הוא "סוחר" או "משקיע" יש להביא בחשבון את המבחנים השונים ולשכללם, כשיש לתת משקל מכריע למבחן "הנסיבות". יש לשים לב כי ביחס להשקעה מסוימת שביצענו עלול מס הכנסה לראות את הרווח ממנה כ"עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" ולמסותה במס מלא, בעוד את יתר הרווחים הוא יסווג כרווחים הנובעים ל"משקיע".

מאפיין "סוחר":
השקעה רבה של זמן וכסף בניירות ערך ביחס לעיסוקים אחרים (מזרחי).

המאמר מאת עמוס כץ ושות', רואי חשבון

הנך מוזמן ליצור קשר ולהתחיל לסחור בבורסה בצורה מקצועית ביותר ובתנאי מסחר האטרקטיביים ביותר.
גולשים שהתעניינו במאמר זה התעניינו גם :

פורום שוק ההון
מערכת מסחר


• מאמר זה מוגש כאינפורמציה בלבד.
• אין במאמר זו להוות המלצה או חוות דעת בקשר לעיסוק במסחר בורסה או להתנהלותך מול רשיות המס.
• קבלת החלטה כלשהי המתבססת על מאמר זה הינה על אחריותו של הקורא בלבד.


מסחר אוטומטי זה GO4IT